Mapa Darmowych Hot Spot’ów na stronie UKE

Dzięki przygotowanej przez UKE mapie sprawdzisz, w jakich miejscach można skorzystać z usług bezprzewodowego dostępu do Internetu, świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Mapa hotspotów (punktów dostępu do sieci Internet) to przygotowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej graficzne zestawienie lokalizacji samorządowych hotspotów zainstalowanych w miejscach publicznych. Za ich pośrednictwem Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) świadczą swoim mieszkańcom – po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody od Prezesa UKE – usługę dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Przedmiotową zgodę Prezes UKE wyraża w odpowiednich decyzjach lub opiniach.

Zrzut ekranu 2013-09-17 o 16.57.27 Zrzut ekranu 2013-09-17 o 16.57.13

Link do strony z Mapą

źródło: UKE